sfi-portalen
börja om

  • Om sidan:

  • På den här sidan kan du träna bokstäverna och bokstavsljuden.
  • Kom ihåg att lyssna noga på ljuden. Härma gärna ljuden.
  • På varje nivå presenteras några bokstavsljud och några ord.

  • Du kan även träna att skriva och forma bokstäverna.
sfi.