Kopiera följande kod:
<iframe src="http://sfiportalen.se/traditioner/hogtider.html" height="800" width="700" style="border:none;"></iframe>
Klistra in den där du vill i din kod på din egen sida eller blogg.
sfi.
sfi-portalen


  • Här kan du läsa om några traditioner och högtider i Sverige.