1. Vilken dag 2017 är mörkast?

1. 1 december
X. 21 december
2. 13 december


Nästa fråga