sfi-portalen

  • Om sidan:

  • Svansen
    Använd Smartboarden. Bind för ögonen på en person. Personen ska sedan försöka att sätta svansen rätt på åsnan.

sfi.


Appen/spelet är för smartboard eller en stor skärm. En person har bindel eller blundar. Sedan ska personen försöka att peka där hen tror att svansen ska vara.

Detta spel är inte bara roligt utan är ett perfekt tillfälle att öva att komparera adjektiv.

"Vem är närmast?", "Vem var längst ifrån?", "Var du närmare än vad jag var?", "Var jag bättre?", "Du var bäst!"