sfi-portalen

  • Om sidan:

  • Denna sida är gjord av Fredrik Sandberg, SFI-lärare.

  • Sidan tar upp några viktiga myndigheter i Sverige. Den är även en bra sida att träna läsförståelse och att slå upp och lära sig myndighetsord. Sidan kan vara en utgångspunkt i diskussioner om hur svenska samhället fungerar.

sfi.