sfi-portalen

  • Om sidan:

  • Välj ett kort. Samtal om frågan. När ni är klara kan ni välja ett nytt kort. Ni kan välja att t.ex. ha ett samtalsämne per dag eller diskutera fler under en lektion.

sfi.