sfi-portalen

 • Om sidan:

 • - En person väljer korten på en ipad/dator.
  Personen läser ordet på kortet utan att visa klassen
  och ritar ordet..
  - Ritar gör du på en annan dator/ipad som kopplas
  till projektor/smartboard.
  - Klicka på lagnamnet, t.ex. "Lag 1", för att
  ge det lag som gissar rätt poäng.
sfi.