sfi-portalen

  • Om sidan:

  • Bokstäverna är omkastade. Du ska komma på ordet och skriva det i textrutan. Behöver du en ledtråd skrapar du den grå rutan.

sfi.