Du får se 8 ord i en minut.
Försök att komma ihåg orden. Sedan ska du skriva
ned orden.
Starta!!!