• Om sidan:

  • Titta på orden i en minut. Försöka att komma ihåg alla ord. Skriv sedan de ord du kommer ihåg.

sfi.
sfi-portalen