sfi-portalen

  • Om sidan:

  • - Dela in i lag.
    - Läraren suddar sakta.
    - Man ser en bild komma fram.
    - Lagen ska gissa vad de ser.

sfi.