sfi-portalen

  • Om sidan:

  • Här finns ord, meningar och dialoger som handlar om bostaden. Vi börjar med att lära oss några ord. Sedan bygger vi på med meningar. Till sist kommer några dialoger med frågor till.

sfi.