Efternamn
3 poäng
Svensk uppfinnare
2 poäng
Har ett eget pris
1 poäng
Firas 10 dec
Efternamn
3 poäng
Han twittrar mycket
2 poäng
Han är amerikan
1 poäng
Han är president
En färg
3 poäng
Tomtens färg
2 poäng
Julens färg
1 poäng
Kärlekens färg
Skriv ordet!
Skriv ordet!
Skriv ordet!
Bit för Bit