sfi-portalen
sfi.
Färger
Fordon
Bostad
Siffrorna 11-20
Väder
Klockan
Tidsformer
Berättande text
Återberättande text
Mjuka vokaler
Hårda vokaler
Månader och dagar
Dygnet
Hitta i staden

  • Om sidan:

  • Denna sida är gjord av Fredrik Sandberg, SFI-lärare.

  • Sidan är under uppbyggnad.

  • Vid frågor kan du maila: fredrik.sandberg@live.com.