3. Hur många dagar har december?

1. 29
X. 30
2. 31


Nästa fråga